fredag 4. desember 2015

VELKOMMEN TIL STRØMME SKOLES NOK!-BLOGG


"NOK! legger stor vekt på det positive og ikke det negative. Vi synes at NOK! har forbedret skolens sosiale miljø." (Marthe, 6.trinn)

I denne bloggen vil vi i skolens elevråd skrive om vår sosiale kampanje og våre ulike aktiviteter som er knyttet opp mot denne.


Bakgrunn for kampanjen:
Våren 2013 hadde sosiallærer besøk av noen tidligere elever som hadde begynt på ungdomsskolen. De snakket om at de ønsket en vegg eller lignende å lage graffiti på. De hadde et prosjekt på skolen som graffiti var en del av.
Strømme skole hadde en ledig vegg som så litt kjedelig ut. Guttene laget skisser som vi diskuterte sammen. Til slutt ble vi enige om den som dere kan se øverst i dette innlegget. Ordet NOK! var navnet på en kampanje for bedring av skolens sosiale miljø som elevrådskontaktlærer Eirik Digranes og sosiallærer Geir Aarrestad hadde begynt å forme.
Kampanjen består av en komite som sammen bestemmer månedens NOK!-vinnere basert på trinnenes innsats i henhold til månedens mål, står for utdeling av diplom og vandrepokal, laging av månedens NOK!-film og kommer i tillegg med innspill til ulike aktiviteter som vil fremme et bedre og tryggere miljø i skolegården.
Komiteen består av: June (trivselsvaktleder), Tobias (trivselsvaktleder), Herman (elevrådsleder), Aurora (elevrådsleder), Geir (inspektør) og Eirik (sosiallærer).
Nyere forskning viser at elevers eierforhold til mobbekampanjer er essensielt, derfor valgte Strømme skole denne kampanjen.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar